MDE PRODUCTS

АКЫЛДУУ КООПСУЗДУК ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК МЕЙМАНКАНА МИНИБАРЫН БЕРҮҮЧҮ MDE, БИЗ ӨНӨКТӨШТӨРҮБҮЗГӨ ЖАНА КООМУБУЗГА БААЛУУЛУКТУ ЖАРАТАБЫЗ

MDE COMPANY

MDE 2010-ЖЫЛЫ ТҮЗҮЛГӨН, ФАБРИКА НЕГИЗИ МЕЙМАНКАНА БӨЛМӨЛӨРҮНҮН Коопсуздуктарын, КЕҢСИ ДЕПОЗИТ КУТУКТАРЫН, ҮЙҮНҮН СЕЙФТЕРИН ЖАНА МЕЙМАНКАНАЛАРДЫ СОРУУ МИНИБАРЫН ЧЫГАРАТ.